Speerpunten 2014

Veertien speerpunten voor het overleg met Staedion

Huurdersvereniging Staedion (HVS) houdt twee keer per jaar een ledenvergadering. Vast agendapunt is dat aangesloten bewonerscommissies (BC’s) informatie kunnen uitwisselen en aan elkaar kunnen vragen: wie heeft al eens te maken gehad met … ? Er volgt dan vaak een levendige discussie. Voor een BC is het prettig om te horen dat je niet de enige bent, dat er BC’s zijn die er al mee te maken hebben gehad en tips en suggesties kunnen geven.

Voor HVS geeft het een goed beeld van onderwerpen die in meerdere complexen spelen. Want daar zet HVS zich voor in: complexoverstijgende zaken zodat niet iedere BC het wiel van de wagen hoeft uit te vinden. De ledenvergadering van 29 november 2013 heeft geresulteerd in veertien speerpunten voor het overleg met Staedion.

Zo zijn er complexen waar nieuwe warmtemeters van ISTA geplaatst zijn, het niet duidelijk is wat de nieuwe meters meten en wat de nieuwe warmtewet met zich meebrengt.
Er zijn complexen waar huurwoningen verkocht zijn en worden. Hoe zit het met de rechten van huurders? Hoe gaat Staedion om met reparatieverzoeken en met klachten van huurders? Op verzoek van Staedion doet HVS mee met een experiment huurderparticipatie in complexen met een Vereniging van Eigenaren.
Het digitale tijdperk brengt met zich mee dat er antennes op het dak geplaatst worden. In de ledenvergadering bleek dat Staedion de ene BC wel om advies vraagt en de andere BC niet.
Ook kan de communicatie tussen Staedion en huurders over klachten, overlast en reparatieverzoeken beter.

De speerpuntenlijst geeft de stand van zaken eind november 2014: wat is afgehandeld, wat is er verbeterd, waar is nog overleg gaande.