Samenwerking HVS en Staedion

Nieuwe overeenkomst 2016-2017

Staedion en de Huurdersvereniging Staedion (HVS) ondertekenden op 23 juni 2016 de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt telkens voor twee jaar aangegaan. De HVS is in 2012 opgericht. In de nieuwe overeenkomst zijn de afspraken vastgelegd hoe beide partijen voor een derde periode de samenwerking en het overleg vorm willen geven.

ondertekening-samenwerkingsovereenkomst

Belangenbehartiging huurders Staedion
De HVS treedt in het overleg op als belangenbehartiger voor de huurders van Staedion en denkt mee over diverse strategische en beleidsmatige onderwerpen. Daarnaast is bij wet geregeld, te weten de Wet op het overleg huurders verhuurders, dat HVS over diverse onderwerpen Staedion mag adviseren.
In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst zijn ook de wijzigingen verwerkt die de nieuwe Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting voor huurdersorganisaties met zich meebrengen.

Iedere twee jaar wordt de samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd en bijgesteld op basis van ontwikkelingen in wetgeving en praktijk.

Samenwerkingsovereenkomst 2016-2017

Bijlagen:
Reglement Bewonerscommissies
Onderwerpenmatrix
Begrippen en definities