Nieuwsbrief HVS Zomer 2018

We zitten alweer in de zomer van het 2018 !

Afgelopen half jaar heeft de HVS zich tijdens diverse bijeenkomsten sterk gemaakt voor een aangepaste huurverhoging. Dit heeft geresulteerd dat Staedion de inkomensafhankelijke huurverhoging achterwege heeft gelaten, maar de rest van de huurverhoging in stand heeft gelaten.
Verder heeft de HVS:
– Haar halfjaarlijkse ledenvergadering georganiseerd in april
– Een enquête uitgezet onder de huurders van Staedion
Dit resulteerde in meer dan 3200 reacties, momenteel worden deze resultaten
door ons verwerkt
– Een bijeenkomst gemengd (huurders én kopers) complex gehouden in maart
– Spreekuren gehouden inzake o.a. over renovatie en groot onderhoud
– Weer diverse cursussen georganiseerd voor haar leden i.s.m. het Huurdershuis

Lijkt het u interessant om een mee te praten over het beleid van Staedion en wilt u een keer een bestuursvergadering bijwonen?

Laat het ons weten op ons emailadres hvs@hvdh.org of bel ons op 070 – 308 55 36
(op maandag, woensdag of vrijdag).

Wat uw plannen ook zijn, ver weg of juist heel dichtbij, de HVS wenst u een prachtige zomer toe!