Informatie voor de huurders van sociale huurwoningen van Staedion

(kale huur niet hoger dan 711 euro per maand)

Jaarlijkse huuraanpassing
De huurdersvereniging (HVS) heeft in de afgelopen maanden meerdere malen overleg gevoerd met Staedion over de huuraanpassing 2018.
De minister voor Wonen heeft aangegeven dat de sociale huren gemiddeld met maximaal 2,4% (is inflatie 1,4% + 1%) verhoogd mogen worden.
Daarbij moeten de extra huurverhogingen bij mutatie (voor nieuwe bewoners) wel worden meegerekend. Staedion rekent er op dat de extra huurverhogingen bij mutaties ongeveer 0,3% zullen bedragen. De rest (dus 2,4 – 0,3 = 2,1%) wil Staedion gebruiken voor de huurverhoging 2018.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Daarnaast staat de minister voor Wonen toe dat ook dit jaar de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt toegepast (+ 1,5%)

Maximale huurverhoging in 2018
Maximaal mag een individuele woning met 3,9% worden verhoogd en een woning die bewoond wordt met een huishoudinkomen boven de 41.056 euro per jaar mag maximaal met 5,4% worden verhoogd

Het overleg en het advies van HVS
De huurdersvereniging HVS heeft in de laatste maanden herhaaldelijk overlegd met Staedion over de geplande huuraanpassing 2018 en heeft het volgende advies gegeven :

  1. Beperk de huurverhoging tot 1,4% inflatie. Als dat niet kan beperk dan de huurverhoging tot de in het jaarplan opgenomen kostenstijging van 1,78%.
  2. In 2017 is de inkomensafhankelijke huurverhoging niet toegepast en voor 2018 zijn de argumenten daarvoor niet veranderd dus pas dat ook in 2018 niet toe.

Het besluit van Staedion
Staedion heeft echter besloten om de door de minister toegestane huurverhoging van 2,4% volledig door te voeren maar zal de inkomensafhankelijk huuraanpassing op advies van de huurdersvereniging HVS achterwege laten.

Conclusie
Tijdens het overleg en in de brief over het besluit tot het doorvoeren van de maximale huurverhoging heeft Staedion echter niet willen of kunnen aangeven waarom huurmatiging in 2018 niet mogelijk is, hoewel de financiële positie van Staedion volgens onze berekeningen best ruimte biedt voor matiging.

ALV
In de komende Algemene Ledenvergadering op 11 april zal de consulent in deze regio van de Woonbond met ons in gesprek gaan over de stand van zaken.

Ten slotte
Heeft u zich nog niet aangemeld voor de ALV ?
Laat ons even weten dat u ook komt, dat is handig voor de catering.
Wilt u meepraten, meedenken en meedoen, meldt u dan aan als kandidaat bestuurslid !