Huurders en eigenaren

Bijeenkomst voor BC’s

In een zogeheten gemengd complex wonen huurders en eigenaren onder één dak. Wat betekent dit voor de huurders? Staedion heeft dit in een speciale VVE-uitgave van de Woonspot op een rij gezet. Deze WoonSpot is in december 2014 verstuurd naar de huurders die in een complex wonen waar de woningen in de verkoop zijn. In zo’n complex neemt de VvE, de Vereniging van Eigenaren, de beslissingen. Om huurders daar bij te betrekken start Staedion dit jaar een pilot huurdersparticipatie. In vier complexen (Couperus Blok, Raamstraat, Van Diesenstraat en de Gaarden) mogen huurders via hun BC meestemmen in de VvE-vergadering.

Huurdersvereniging Staedion is blij dat Staedion de huurders in gemengde complexen meer inspraak wil geven. HVS merkt dat huurders in een complex met een VvE ervaren dat zij afhankelijk zijn van de VvE. Naar hun gevoel gaan de rechten van eigenaren boven de rechten van huurders. HVS heeft de vragen die dit tot nu toe oproept bij haar leden op een rij gezet in de notitie ‘Huurders en eigenaren onder één dak’. Hierin staat ook hoe de inspraak van huurders momenteel is geregeld.

Om meer zicht te krijgen op wat er speelt in complexen met een VvE, organiseert HVS een bijeenkomst voor BC’s in gemengde complexen. Ook BC’s die geen lid zijn van HVS kunnen deelnemen.
Heeft uw BC belangstelling? Laat het ons weten: hvs@hvdh.org