Geef huurders meer ruimte

Presentatie voorzitter HVS voor Commissie Ruimte

Ter voorbereiding van de Volkshuisvestelijke Agenda en de Prestieafspraken 2015-2019 heeft de Commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente Den Haag op 17 december 2014 vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties en de woningbouwcorporaties uitgenodigd. De voorzitter van HVS, Ruud Klein, was gevraagd een presentatie te geven.
Zijn advies: Geef de huurders meer ruimte in Den Haag en een gelijkwaardige rol. Huurders moeten wel overal voor betalen maar mogen nergens over meebeslissen. Het is tijd voor de gemeenteraad om te laten zien dat inspraak ook gaat betekenen dat huurders weer wat te zeggen krijgen over de woningen waarin ze wonen en waarvoor ze betalen.