De huurder in een VVE

Presentatie HVS

In complexen waar Staedion woningen verkoopt, krijgt een BC te maken met een Vereniging van Eigenaren (VvE). Voor deze BC’s heeft HVS op 24 september jl. een conferentie gehouden om een beeld te krijgen waar een BC tegen aan loopt. Als start van de conferentie heeft voorzitter Ruud Klein van HVS een presentatie gegeven hoe het zou moeten gaan in complexen met een VvE en een BC.
Staedion heeft dit jaar met drie BC’s een pilot uitgevoerd om huurders meer zeggenschap te geven in de VvE.
In het overleg met Staedion worden de resultaten van de Pilot, de bevindingen van de conferentie en de presentatie ‘Huurder in VVE’ een van de actiepunten.