Bewonerscommissie Mozartduin

Wooncomplex ’Mozartduin’, Mozartlaan 207 t/m 245, ligt in Loosduinen
Het is een complex met 57 seniorenwoningen (55+) en Groepswonen door Ouderen (Mozartlaan 233 t/m 245 B).
Er is een wijkcomplexmedewerker aanwezig (twee keer per week spreekuur).
Contact: rozem369@planet.nl of tel. 070 – 385 44 06.