Home

Nieuwsbrief HVS Kerst 2020

Het einde van een zeer bijzonder jaar nadert.
Een jaar waarin ook de HVS een aantal maanden niet op kantoor is geweest voor vergaderingen, maar gekozen werd voor digitale sessies.
Want hoe dan ook, het werk gaat wel door.

Zo heeft de HVS gedurende het jaar o.a. adviezen uitgebracht over:
– het groepswonen                    – de huuraanpassing 2020 en 2021
– de energietransitie                  – (spreekuur voor) huurders met problemen
– Den Haag Zuid West               – sloop en nieuwbouw van de Schaloenstraat
– de schoonmaak                      – de aankoop van woningen in Pijnacker-Nootdorp
– de zonnepanelen                    – de aankoop van woningen in de Zwaardvegersgaarde
– de basiskwaliteit voor woningen, met name voor seniorenwoningen

De cursussen i.s.m. Het Huurdershuis gingen ook door van de zomer, met alle aanpassingen qua aantal personen en rekening houdend met de RIVM richtlijnen.

Gezondheid en veiligheid zijn heel belangrijk, vandaar dat de HVS besloten heeft dit jaar geen Algemene Leden Vergadering (ALV) te houden.
We hebben u wel geraadpleegd via de mail.
U krijgt uiteraard bericht wanneer het weer mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen voor de ledenvergadering in 2021.

De Huurdersvereniging Staedion wenst u en de uwen
een mooi Kerstfeest en alle goeds voor 2021!

 

 

 

Spreekuur

HVS heeft een spreekuur voor bewonerscommissies of een contactgroep. Dit gaat op afspraak. Tijdens dit spreekuur zijn alle onderwerpen bespreekbaar, bijvoorbeeld de afrekening van de servicekosten, het budget, het overleg met Staedion.
Wilt u iets bespreken? Bel ons of spreek de voicemail in om een afspraak te maken: 070 – 3085536.
U kunt ook mailen: hvs@hvdh.org

Het kantoor van HVS is gevestigd in het gebouw Hart van Moerwijk op de 2e etage, kamer 2.09.
Adres:  Guntersteinweg 377, 2531 KA Den HaagLid worden van HVS

Een bewonerscommissie behartigt de belangen van de huurders/bewoners van huurwoningen in een wooncomplex. HVS adviseert Staedion en overlegt over complexoverstijgende zaken. Des te meer bewonerscommissies lid worden, des te sterker we staan om op te komen voor alle huurders.

Lid worden? Bij Contact>Aanmelden BC vindt u het online aanmeldingsformulier. U kunt het formulier ook downloaden.

Wilt u een bewonerscommissie oprichten? HVS helpt u graag. Neem contact met ons op als u vragen heeft over het oprichten van een bewonerscommissie.