Home

Op donderdag 30 september ondertekenden Ruud Klein, de voorzitter van de Huurdersvereniging Staedion (HVS) samen met bestuursvoorzitter Gijsbert ven Herk, de Samenwerkingsovereenkomst voor de toevoeging van het geüpdatete Reglement participatie van bewonerscommissies Staedion.

Het Reglement participatie van bewonerscommissie beschrijft de afspraken die zijn gemaakt over de samenwerking tussen Staedion en haar bewonerscommissies.
Daarnaast beschrijft het de onderwerpen die worden besproken op wooncomplexniveau.
En benoemt het in dat kader de wederzijdse rechten en plichten voor bewonerscommissies en Staedion medewerkers. Bekijk hier het nieuwe Reglement.

 

 

 

Spreekuur

HVS heeft een spreekuur voor bewonerscommissies of een contactgroep. Dit gaat op afspraak. Tijdens dit spreekuur zijn alle onderwerpen bespreekbaar, bijvoorbeeld de afrekening van de servicekosten, het budget, het overleg met Staedion.
Wilt u iets bespreken? Bel ons of spreek de voicemail in om een afspraak te maken: 070 – 3085536.
U kunt ook mailen: hvs@hvdh.org

Het kantoor van HVS is gevestigd in het gebouw Hart van Moerwijk op de 2e etage, kamer 2.09.
Adres:  Guntersteinweg 377, 2531 KA Den HaagLid worden van HVS

Een bewonerscommissie behartigt de belangen van de huurders/bewoners van huurwoningen in een wooncomplex. HVS adviseert Staedion en overlegt over complexoverstijgende zaken. Des te meer bewonerscommissies lid worden, des te sterker we staan om op te komen voor alle huurders.

Lid worden? Bij Contact>Aanmelden BC vindt u het online aanmeldingsformulier. U kunt het formulier ook downloaden.

Wilt u een bewonerscommissie oprichten? HVS helpt u graag. Neem contact met ons op als u vragen heeft over het oprichten van een bewonerscommissie.