Home

Huurdersvereniging Staedion

Bestuursleden gezocht
De Huurdersvereniging Staedion (HVS) zoekt nieuwe bestuursleden.
HVS behartigt de belangen van de huurders/bewoners van alle huurwoningen
van Staedion. Wij hebben overleg met Staedion en met de gemeente over het
beleid voor leefbaarheid, verdeling van woonruimte, duurzaamheid,
betaalbaarheid en nog veel meer interessante onderwerpen.
Gezocht wordt naar vrijwilligers (bij voorkeur huurder of bewoner bij Staedion)
die zich willen inzetten voor het bijzondere karakter van onze woningen en de
toekomst van sociale verhuur in Den Haag.
Veel van de activiteiten vinden overdag plaats. De bestuursleden kunnen
cursussen volgen en krijgen een vrijwilligersvergoeding.
Uw reactie, graag met cv, kunt u richten aan hvs@hvdh.org
Voor meer informatie kunt u bellen met 070-308.55.36

Spreekuur

HVS heeft een spreekuur voor bewonerscommissies of een contactgroep. Dit gaat op afspraak. Tijdens dit spreekuur zijn alle onderwerpen bespreekbaar, bijvoorbeeld de afrekening van de servicekosten, het budget, het overleg met Staedion.
Wilt u iets bespreken? Bel ons of spreek de voicemail in om een afspraak te maken: 070 – 3085536.
U kunt ook mailen: hvs@hvdh.org

Het kantoor van HVS is gevestigd in het gebouw Hart van Moerwijk op de 2e etage, kamer 2.09.
Adres:  Guntersteinweg 377, 2531 KA Den Haag


Lid worden van HVS

Een bewonerscommissie behartigt de belangen van de huurders/bewoners van huurwoningen in een wooncomplex. HVS adviseert Staedion en overlegt over complexoverstijgende zaken. Des te meer bewonerscommissies lid worden, des te sterker we staan om op te komen voor alle huurders.

Lid worden? Bij Contact>Aanmelden BC vindt u het online aanmeldingsformulier. U kunt het formulier ook downloaden.

Wilt u een bewonerscommissie oprichten? HVS helpt u graag. Neem contact met ons op als u vragen heeft over het oprichten van een bewonerscommissie.